ÁSZF – Általános Szerződési Feltételek

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Általános vállalkozási, értékesítési feltételek hatálya

Az általános értékesítési (eladási) feltételek mindazon üzleti partnerekre vonatkozik, akik részére a TGK Hungary Kft. (továbbiakban: vállalkozó, eladó) terméket, árut értékesít, illetve jármű átalakítással kapcsolatos szolgáltatást végez, és akikkel ennek során üzleti kapcsolatot létesít (továbbiakban: megrendelő, vevő).

A Gépjármű Szállítási Szerződés, a számla, az átadás-átvételi jegyzőkönyv, az ÁSZF szövege és az esetleges átadott garanciát szabályozó dokumentum egymástól tartalmilag elválaszthatatlanok, azok együttesen alkotják a Felek közötti szerződést.

Ajánlati kötöttség

Külön erre vonatkozó nyilatkozat hiányában a vállalkozó (eladó) akár szóban, akár írásban tett ajánlata tájékoztató jellegű, nem jelent kötelezettség vállalást.

A vállalkozó hivatalos árajánlatot készít, amely tartalmazza a megrendelő gépjármű átalakítással kapcsolatos igényeit, és a munkálatok költségeit.

Gépjármű átalakításnál az árajánlat kiadását megelőzően a vállalkozó a gépjármű szemléje során egyezteti a megrendelővel az elvégzendő munkálatokat, észrevételeit jelzi a megrendelő felé.

Az árajánlat elfogadása esetén a megrendelést minden esetben írásos formában kell jelezni a vállalkozó felé. A munkálatok során felmerült egyéb igényekről írásos feljegyzést és árajánlatot kell készíteni és a megrendelés kiegészítéseként, mint további megrendelést kell kezelni.

Ár

Eltérő megállapodás hiányában a szállító (eladó) mindenkori listaárai kerülnek alkalmazásra.

Teljesítés

A szerződés teljesítésének helye a vállalkozó telephelye.

Reklamáció bejelentése és intézése

A vállalkozó (eladó) szavatol azért, hogy az általa értékesített termékekben a teljesítéskor megvannak a törvényben (szabványban) és a szerződésben meghatározott tulajdonságok.

A megrendelő (vevő) szavatossági jogait nyílt hiba vonatkozásában kizárólag nyomban felismert hiba esetén érvényesítheti.

A vállalkozó (eladó) az általa végzett átalakítási munkálatokra 1 év garanciát vállal.

A mennyiségi és minőségi kifogás esetén a megrendelő (vevő) köteles lehetővé tenni a vállalkozó (eladó) számára a kifogásolt termék azonosságának megállapítását és a kifogás megalapozottságának ellenőrzését vagy felülvizsgálatát.

Fizetési feltételek

Külön megállapodás hiányában a termék ellenértékének kifizetése a vállalkozó (eladó) telephelyén, a termék átvételével egyidejűleg készpénzben történik, vagy a megrendelő (vevő) a termék ellenértékét az áru átvétele előtt a vállalkozó (eladó) bankszámlaszámára átutalja. Nem készpénzes fizetés (átutalás) esetén a fizetési határidő eredménytelen elteltét követően a megrendelő (vevő) által fizetendő késedelmi kamat a fizetési határidő lejártát követő naptól esedékes. A megrendelő (vevő) esetleges reklamációjának a fizetési kötelezettség beálltára nincs halasztó hatálya.

A megrendelő (vevő) elállása

A megrendelő (vevő)

  • a vállalkozó (eladó) által forgalmazott szokásos, járatos termékek esetében a termék átvételéig,
  • speciális, kizárólag a megrendelő (vevő) igénye szerint beszerzésre kerülő termékek esetén a megrendelő (vevő) köteles a vállalkozó (eladó) teljes kárát megtéríteni. Ez magába foglalja a termék megmunkálásával kapcsolatos költségeket, a termék beszerzésének árát, szállítási költségét, finanszírozási költségeit stb.

 

Jogviták rendezése

A vállalkozó (eladó) és a megrendelő (vevő) közötti, a vállalkozó (eladó) által végzet munkálatokkal, értékesített termékekkel összefüggésben létrejött jogügylet értelmezésével, teljesítésével, megszegésével, megszűnésével kapcsolatban felmerült vitát a felek békés úton kívánják rendezni.

loading